Uppdaterat

2020-09-13 Info på startsidan till valpspekulanter, stamtavla till Tiio och valparna är gjorda

2020-03-20 Bloggen

2020-01-12 Bloggen

2019-03-24 Bloggen och minnessidan

2019-01-05 Ny sida tillagd

2018-12-28 Bloggen

2018-11-27 Bloggen

2018-11-27 Hälsostatus på Kouvo under Parningar

2018-11-27 Hälsostatud på Diza

2018-04-26 Bloggen

2018-04-03 Bloggen

2018-03-25 Bloggen

2018-03-09 Bloggen