Sköldkörtelrubbning

Inledning

Sköldkörteln, thyroidea, består av två små körtlar som sitter på var sida om luftstrupen strax nedanför struphuvudet. Normalt känner man inte sköldkörteln.

Sköldkörteln bildar hormoner som reglerar kroppens ämnesomsättning. Viktigast är thyroxin, ofta förkortat T4. Sköldkörteln styrs av hypofysen. Hypofysen känner av om kroppen behöver mer thyroxin och aktiverar då sköldkörteln genom att utsöndra hormonet TSH (ThyroideaStimulerandeHormon).

Hundar kan av olika anledningar drabbas av nedsatt produktion av thyroxin. Detta tillstånd kallas för hypothyreos eller hypothyreoidism.

Orsak

De absolut vanligaste orsakerna till hypothyreos är idiopatisk atrofi av sköldkörteln (vilket innebär att den av okänd anledning skrumpnar ihop och slutar fungera) eller att den förstörs av en autoimmun inflammation (dvs kroppens eget immunförsvar förstör sköldkörteln). 

Symptom

Mycket varierande från hund till hund men vanliga symtom när ämnesomsättningen sjunker är att hunden blir trött, frusen (söker upp varma platser) och ökar i vikt. Ofta blir pälsen matt och glanslös och kan kännas torr och spröd. Symmetriskt håravfall på båda sidor av kroppen är vanligt. Tikar kan drabbas av oregelbundna eller uteblivna löp. Mer ovanliga symtom är nedsatt tårproduktion (keratokonjunktivitis sicca), fettinlagringar i hornhinnan, symtom på nedsatt funktion i nerver (allt från stel gång till vinglighet och ansiktsförlamning) mm.

Diagnos

Vanligen genom att man mäter mängden T4 och TSH i ett blodprov. Blodproverna är dock inte alltid helt lätta att tolka. Andra sjukdomar kan få T4 och TSH att sjunka tillfälligt tex cushings sjukdom. Det är därför viktigt att utesluta andra sjukdomar innan man börjar behandling. Ibland är T4 och TSH tillsynes normala men symtomen stämmer med hypothyreos. Då bör man testa om igen efter någon månad.

Behandling

Hypothyreos är en av de lättare hormonsjukdomarna att behandla. Man ger ett tillskott av konstgjort sköldkörtelhormon en gång per dag. Finns både som tablett och flytande. Behandlingen är livslång.
Ca en månad efter insatt behandling bör man kontrollera T4 halten i blodet. Provet tas lämpligen 4-6 timmar efter att hunden fått dagens behandling. Dosen justeras beroende på svaret. När man nått en lämplig dos så räcker det vanligen med ny kontroll 1-2 gånger per år.

Om hunden har normala värden men inte får någon uppenbar förbättring av sina symtom (observera att det kan ta veckor innan de blir påtagligt piggare och 1-4 månader innan tydlig förbättring av hud, päls och neurologiska symtom ses efter att behandling har satts in) bör man ta ett blodprov precis innan hunden får dagens tablett. Är blodnivåerna av thyroxin då väldigt låga kan hunden behöva medicin två gånger per dag. Är värdena däremot bra har man anledning att misstänka att diagnosen hypothyreos inte är korrekt.

Förebyggande

Finns ingen förebyggande behandling. Värdet av att mäta halten antikroppar mot thyroideahormon i blodet diskuteras men många hundar har antikroppar utan att bli sjuka.

Källa: Veterinären.nu