D-kullen

D-kullen kom till världen den 25 januari 2019. 

Det blev 5 hanar 😮.

Den första hanen kom 08.25.

Den andra kom 09.05

Den tredje kom 09.35

Den fjärde kom 10.25.

Den sista kom 11.05